Hugenote Kollege en Adv Thuli Madonsela gesels saam oor innoverende sosiale leiers

Hugenote Kollege en Adv Thuli Madonsel gesels saam oor innoverende sosiale leiers
Links na regs: Ds Nelis Janse van Rensburg (Moderator van Algemene Sinode van die NG Kerk en Wes-en Suid-Kaap provinsie), advokaat Thuli Madonsela en dr Willie van der Merwe (Rektor: Hugenote Kollege)

 

“Social leaders serve and bless others. They create beauty in the world, lift the vision of mankind, broaden our possibilities, and deepen or life experiences.”- Centre for social leadership. A fresh vision for old problems (2009)

Op Dinsdag, 30 Mei 2017, het Hugenote Kollege ‘n nuwe veldtog genaamd “Buiding a next generation of innovative social leaders” by ‘n spoggeleentheid in Franschhoek, bekendgestel. Die gasspreker vir die aand, die inspirerende Advokaat Thuli Madonsela wat in eie reg ‘n innoverende sosiale leier is, het behoorlik die gaste aan haar lippe laat hang.

Hugenote Kollege, ‘n Christelike privaatopleidingsinstansie wat spesialiseer in die opleiding van leiers in teologie en bediening sowel as professionele persone in die maatskaplike welsynsektor, is bekend vir die sosiale leiers wat hulle jaarliks lewer, landburgers met ‘n roeping wat in die Kollege se stigter, dr Andrew Murray, se voetspore volg om ‘n verskil in hul gemeenskappe te maak. Ons moet ook nie van ander soortgelyke leiers vergeet nie, oud-president Nelson Mandela, aartsbiskop Desmond Tutu, dr Beyers Naude is maar enkele voorbeelde – “ordinary men and women of virtue, wisdom, diplomacy and courage who inspires greatness in others and move the course of liberty” soos so goed deur die George Wythe Universiteit se missie opgesom.

Die nuwe veldtog van Hugenote Kollege is daarop gefokus om ondersteuning te bekom vir spesifieke projekte binne die Kollege en so by te dra tot toerusting van die volgende generasie van innoverende sosiale leiers deur die volg van kursusse in die programme teologie en bediening, asook maatskaplike hervorming. Maar ook om die belangrikheid van sosiale leiers en mentors aan die jeug van Suid-Afrika te verduidelik.

Advokaat Madonsela het aangesluit by die boodskap en klem gelê op die belangrikheid om te belê in die jeug van die land. “Ek sien ‘n toekoms waar geen kind uitgesluit word van enige tersiêre studies weens die gebrek aan fondse of infrastruktuur nie. Ek droom van ‘n opvoedingsomgewing waar nie een onsedelike lewensomstandighede hoef te verduur ter wille van onderwys- en opvoedingsinhoud wat nie rasse-, geslags- en ander sosiale stereotipes of historiese ongeregtighede versterk nie.” het sy gesê.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *