Human-centred Design Thinking for Social Innovation and Entrepreneurship | Mensgesentreerde Ontwerpdenke vir Sosiale Innovasie en Entrepreneurskap

Human-centred Design Thinking for Social Innovation and Entrepreneurship | Mensgesentreerde Ontwerpdenke vir Sosiale Innovasie en Entrepreneurskap
FULL DESCRIPTION HERE

Leadership for Social Innovation and Entrepreneurship | Leierskap vir Sosiale Innovasie en Entrepreneuskap

Leadership for Social Innovation and Entrepreneurship | Leierskap vir Sosiale Innovasie en Entrepreneuskap
FULL DESCRIPTION HERE

Mentoring and Coaching, Personal Mastery and Emotional Intelligence for Social Business | Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid

Mentoring and Coaching, Personal Mastery and Emotional Intelligence for Social Business | Mentoring en Afrigting, Persoonlike Meesterskap en Emosionele Intelligensie vir Sosiale Besigheid
FULL DESCRIPTION HERE